Dolar neden yükseliyor? (Türk lirası neden düşüyor?)

4 farkli dilde basılan Osmanlı Parası
Çin ve Hindistan Mallarını Anadolu ve Avrupa’ya taşıyan meşhur İpek Yolu

Peki ekonomik hayat nasil isliyordu?

Şevket Pamuk https://sarkac.org/2019/06/osmanlida-enflasyon/
Halil Sahillioglu https://books.google.fr/books/about/%C4%B0ktisat_tarihi.html?id=Y6w8nQEACAAJ&redir_esc=y
Halil Sahillioglu https://books.google.fr/books/about/%C4%B0ktisat_tarihi.html?id=Y6w8nQEACAAJ&redir_esc=y
Mahfi Eğilmez https://www.mahfiegilmez.com/2014/10/osmanldan-bu-yana-kisi-basna-gelir.html
Nevin MEMİŞ — 19. Yuzyil Osmanli Imparatorlugunda Ekonomik yapi ve dis ticaret
Nevin MEMİŞ — 19. Yuzyil Osmanli Imparatorlugunda Ekonomik yapi ve dis ticaret
Şevket Pamuk https://www.pandora.com.tr/kitap/19-yuzyilda-osmanli-dis-ticareti/25790
Charles Issawi Economic History of Turkey http://ktp.isam.org.tr/pdficn/211385ic.pdf
YENİAY, İ. HAKKI https://www.nadirkitap.com/yeni-osmanli-borclari-tarihi-yeniay-i-hakki-kitap4560454.html
Sultan II.Abdulhamit dönemi dış ticaret verileri https://www.pandora.com.tr/kitap/19-yuzyilda-osmanli-dis-ticareti/25790
100,000 liralik bozukluklar
2001–2018 arası korkunç cari açık

500 yıldır ne oluyorsa o olur.

“Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar.”

Mustafa Kemal ATATÜRK

--

--

--

Business development consultant helping startups finding markets and grow sales. Interested in history and economics. Living between Paris and İstanbul.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Zafer Atik

Zafer Atik

Business development consultant helping startups finding markets and grow sales. Interested in history and economics. Living between Paris and İstanbul.

More from Medium

How Facebook twisted Canada’s trucker convoy into an international movement : Gadget Game News

Is Hikikomori an Urban Phenomenon?

Poll: 42% of Investors Moved to Cash Since the Russia-Ukraine War, Experts Say They Are Making a…

ThunderCats Ho to ThunderCats No? Revisited — Reviewing ThunderCats Roar Part 3